V dňoch 8. – 10. mája celomestské jarné upratovanie

Apríl 2009 / Prečítané 1817 krát
   Mesto Pezinok v rámci jarného upratovania zabezpečí v dňoch 8.– 10. mája rozmiestnenie 25 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú určené na zber veľko-objemového odpadu z domácností.
   Chceme pripomenúť, že nebezpečné odpady do kontajnerov nepatria, na ich zber treba využiť  Zberné miesto nebezpečných odpadov na Šenkvickej ul. č. 12, v sídle firmy Petmas. Ide o vyradené elektrické a elektronické zariadenia – práčky, chladničky, malé a veľké domáce spotrebiče,  nebezpečné drevo obsahujúce látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy ale aj pneumatiky. Do kontajnerov neukladajte ani révu a konáre, uložte ich pri kontajneri. Tento odpad bude odvezený osobitne.
   Upozorňujeme, že kontajnery slúžia iba obyvateľom Pezinka, nie sú určené fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktoré si musia zapezpečiť likvidáciu všetkých odpadov na vlastné náklady. Veríme, že sa nebude opakovať situácia z minulosti, keď rozmiestnené kontajnery zneužívali rôzne stavebné firmy, dokonca aj z okolia Pezinka, ktoré sem zvážali odpad určený na skládku. V dôsledku nedisciplinovanosti niektorých subjektov Mesto Pezinok zaplatilo za likvidáciu a uloženie odpadu skoro o 4 milióny Sk viac. Tieto peniaze mohli byť využité na užitočnejšie a prospešnejšie veci pre všetkých občanov.
   Zaráža nás tiež postup niektorých obyvateľov pri výmene bytových jadier a vykonávaní iných bytových a domových rekonštrukcií, z ktorých odpad končí pri kontajneroch. Je nepochopiteľné, že občan zaplatí za tieto práce sto i viac tisíc korún, ale nie je schopný zaplatiť ani nie tisíc korún za odvoz tohto odpadu na skládku.

(OŽP)

Ohodnoťte článok: