Ako to vidia deti

Mjr. PO Peter Ronec / Júl 2007 / Prečítané 3100 krát
 Pri príležitosti sviatku patróna hasičov sv. Floriána usporiadali Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok – Stredné odborné učilište a preventívna komisia OV DPO Pezinok-Senec súťaž grafických prác žiakov základných škôl z okresu Pezinok. Tradičné podujatie malo názov Požiarna ochrana očami detí – 2007.
   Do súťaže bolo prihlásených vyše dvesto prác, ktoré hodnotila odborná komisia pod vedením Mgr. Jany Kuttnerovej. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií – mladší a starší žiaci. Autori najlepších prác boli ocenení diplomami a vecnými cenami.
   Vybrané práce boli vystavené na výstave v priestoroch Základnej školy na Fándlyho ulici, ktorú slávnostne otvorili 28. mája. Na otvorení sa okrem víťazov súťaže zúčastnili zástupcovia škôl, rodičia detí a hostia z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Pezinok a OV DPO Pezinok-Senec. Kultúrny program zabezpečila hostiteľská ZŠ.

Oceňovanie najlepších.VÝSLEDKY
Kategória mladší žiaci:
Cena za výtvarné spracovanie – 1. Karolína Judiaková, ZŠ Orešie Pezinok,
Cena Požiarnej ochrany – 1. Dominika Krasňanská, ZŠ Orešie,
Cena za záchranu života – 1. Peter Jankovič, ZŠ Šenkvice, 2. Zuzana Dubovská, ZŠ Fándlyho Pezinok, 3. Veronika Virgovičová, ZŠ Orešie,
Cena prevencie proti požiarom – 1. Petra Valentovičová, ZŠ Budmerice, 3. M. A. Holendová, ZŠ Fándlyho,
Cena poroty – 1. Matúš Havlíček, ZŠ Ľ. Štúra, Modra;

Kategória starší žiaci:
Cena za výtvarné spracovanie – 1. Marianna Kollárová, ZŠ Šenkvice, 2. Júlia Martoňová, Gymnázium Pezinok,
Cena Požiarnej ochrany – 1. Anna Cziczková, ZŠ Šenkvice, 3. Ondrej Pečiva, ZŠ Orešie,
Cena za záchranu života – 1. Michaela Olšová, ZŠ Slovenský Grob, 3. Soňa Čapkovičová, ZŠ Fándlyho,
Cena prevencie proti požiarom – 1. Simona Kukumbergová, ZŠ Šenkvice, 2. Michaela Rýdza, Gymnázium Pezinok, 3. Alexandra Betáková, Gymnázium Pezinok,
Cena poroty – 1. Jozef Harušťák, ZŠ Šenkvice, 2. Kristína Miklošovičová, Gymnázium Pezinok.

Najlepšie práce budú zaslané do celoslovenskej súťaže.

Peter Ronec

Ohodnoťte článok: