Radostné prázdniny

Júl 2007 / Prečítané 2143 krát
   Čas dovoleniek a prázdnin je jedno z najkrajších období roka. Najviac pre deti, ktoré sa tešia na prázdniny plné dobrodružstiev. Tie najčastejšie prežívajú u starých rodičov a v letných táboroch. Nie každý však má starých rodičov a ceny letných táborov, bohužiaľ, nie sú prístupné pre všetkých. Najmä ak je v rodine viac detí, alebo ak je rodina v hmotnej núdzi. Aj v Pezinku sú takéto rodiny. Preto som rada, že zástupca primátora Ing. Ján Čech zaplatil šiestim deťom z rodín v hmotnej núdzi a mnohodetných, pobyty v tábore. Patrí mu za to naše úprimné poďakovanie. 
Mgr. Renáta Minarovičová, ved. odd. školstva a soc. vecí MsÚ

Ohodnoťte článok: