Názvy ulíc

Júl 2007 / Prečítané 3670 krát
   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo názvy nových ulíc v lokalite Dubový vŕšok. Po realizovaní bytovej výstavby vzniknú tri ulice, ktoré budú mať názvy: Ulica Eugena Suchoňa, Ulica Ľudovíta Rajtera a Ulica Kataríny Franklovej.
   Národný umelec, prof. Eugen Suchoň (nar. 25. 9. 1908 v Pezinku, zomrel 5. 8. 1993 v Bratislave) bol hudobným skladateľom, známym nielen u nás a v Európe, ale aj v USA, Japonsku, Austrálii a na Blízkom východe. Je pochovaný v Pezinku.
   Prof. Dr. Ľudovít Rajter (nar. 30. 7. 1906 v Pezinku, zomrel 6. 7. 2000 v Bratislave) bol významným slovenským dirigentom, hudobným skladateľom a pedagógom. Je pochovaný na pezinskom cintoríne.
   Katarína Franklová (nar. 11. 10. 1852 v Pezinku, zomrela 1. 1. 1918 vo Viedni) bola skvelou divadelnou herečkou. Hrala v berlínskom divadle Stadttheater, Hamburgu, Rige, Frankfurte nad Mohanom, Irving Stone Theater v New Yorku a i.
(mo)

Ohodnoťte článok: