Poďakovanie

Jún 2007 / Prečítané 2320 krát
  Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 12. 4. 2007 rozlúčiť s mojim manželom, otcom a dedkom
Jozefom TAHOTNÝM
a zároveň ďakujeme všetkým za kvetinové dary a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Z úprimného srdca ďakujeme rodine, priateľom, známym a bývalým spolupracovníkom, ktorí prišli dňa 24. 4. 2007 odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca, svokra, dedka a pradedka
Juraja PESSLA.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Manželka, synovia a dcéra s rodinami.
 
  Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 16. 5. 2007 s našim drahým manželom, otcom a dedkom
Jozefom LIŠKOM.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Manželka a synovia s rodinami.

Ohodnoťte článok: