Predĺžili termín uzávierky komunikácie

Jún 2007 / Prečítané 2301 krát
   Mesto Pezinok, ako príslušný cestný správny orgán, po dohode s Okresným dopravným inšpektorátom, predĺžilo termín ukončenia uzávierky železničného priecestia na Tehelnej ulici do 30. 7. 2007. O predĺženie termínu požiadal dodávateľ stavby Skanska DS a.s. Bratislava.
   Dôvodom uzávierky je výstavba podjazdu, ktorý súvisí s modernizáciou železničnej trate.
   Stavebný úrad nesúhlasil s predčasným užívaním podjazdu, v rámci predĺženého termínu uzávierky požaduje odstrániť všetky kolaudačné závady.
(mo)

Ohodnoťte článok: