Schválené projekty nadácie Revia

Jún 2007 / Prečítané 2116 krát
   V rámci otvoreného grantového programu nadácie Revia boli v druhom grantovom kole 12. júna 2007 schválené v Pezinku tieto projekty:
1. OZ P.R.D. – Koncert mladosti po 30. rokoch, 10 tisíc Sk,
2. Spolok DH Cajlané – Dychovky v preši, 10 tis. Sk,
3. Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Pezinok – Handi – mapa Pezinok, 5 tis. Sk.
   Ďalšie zasadnutia grantovej komisie budú 16. 10. a 4. 12. 2007. Uzávierka 3. grantového kola je 28. 9. 2007. Projekty predložené po tomto termíne už nebudú akceptované a presunú sa do ďalšieho kola.
   Zároveň prebehlo aj zasadnutie grantovej komisie v rámci programu Mladí filantropi, realizovaného v partnerstve s nadáciou SPP. V Pezinku boli podporené štyri projekty v sume 36 tisíc Sk: 1. Martina Šujanová, basketbalový turnaj, 5 tis. Sk, 2. EPIcentrum Pezinok – Kokso klub, II. etapa, 10 tis. Sk, 3. Eva Lovasíková – Pezinok ako maľovaný,
15 tis. Sk, 4. Trebichava 2007 – 61. Zbor Modrý oblak Pezinok, 6 tis. Sk.
REVIA – Malokarpatská ,  komunitná nadácia
 

Ohodnoťte článok: