Stĺpek po našem

Jún 2007 / Prečítané 2306 krát
Vážený spolutrpitelé!
   Scel sem púvodne napísat spolutrpiči, ale potom sem si uvedomil že možná zrovnaj tento stĺpek bude nejaký vnuk nahlas čítat svojej bapke, ten vnuk nebude mat zrovna stopercentnú artikuláciu, alebo jako naschvál bude mat v hube cukrýk a neščascí je hotové. Preto teda spolutrpitelé. Čeho? No teho hórka! Alebo, vám to robí dobre? Fčúl dávam úprimno širák dole pret mládežu, kerá má zrovnaj f témtok hórku najvýc a najdúležitejších povinoscí. Matury, prýmačky na šecky druhy škól, na vysokých školách skúškové obdobý a okrem teho šeckého treba aj žit, užívat si, radovat sa ze života, lebo kedy, ket né fčúl, ket sú mladý. Závidzím tým mladým šelyčo, ale totok hórko any trochu. Já byt, pedagógem, bárjakého stupna, tak bych tým dzecom, vlastne po mature uš dospelým (soráč!), dával o stupen aš stupen a púl lepšú známku. Uš len za to, že došly! A prectafte si f témtok hórku ešče rozmýšlat... radzím, len tak zlachka, pomalynky postupne, šaxa vám móže zaseknút mozek a to je konec. Kecem maturoval já, to boly úplne inšé časy. Snech bol od októbra do mája, v júny sa trocha oteplylo, v júli a augusce sa zaslúžilý pracujúci (ty najzaslúžilejší aj z rodzinama) rozbehly na Balaton, Šíravu, Domašu a bolo vybavené. Nebolo nat čím špekulovat, nehrozil závar hlavy, šecko bolo dané, vymyslené a aj mléko po dve koruny. Né, né, né opalovacé, také ftedy ešče nebolo, normálne krafské jedenapúl percentné. Opalovacé mléko sa ftedy volalo indulona a bolo velyce bespečné, lebo tá masnota nadlachčovala aj neplafcú a keca precalen negdo scel utopit, prezradzil sa tým masným okem na vodze. Hádam aj preto sa fasovalo, aby mal gdo f septembri nastúpit do roboty. Mládeš, fakt to nemáte any trocha lachké. A výte gdo za to móže? Ameryčany!!! A najnofší aj Čínany! Púščajú šecko do luftu a my aby zme sa bály aj uprdnút, no a steho je tu také hórko. Kým zme sa kamarádzily z Rusama, bolo šecko f porátku, ket vybuchel Černobyl, any zme sa o tem nedozvedzely... dobré časy sa skončily, ale nebojte sa, ket sa premiér naštve začne chodzit do posylnovny a zase poručíme větru, dešti...

Zúctu Váš strýco Lajo, strycolajo@centrum.sk
 

Ohodnoťte článok: