Naučný chodník Klenoty Šúru

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2230 krát
Naučný chodník pod názvom Klenoty Šúru bol vybudovaný a sprístupnený v rámci projektu Revitalizácia národnej prírodnej rezervácie Šúru vo Svätom Jure, ktorý podporilo Európske spoločenstvo LIFE.
Chodník bude slúžiť na spoznávanie chránených častí tejto krásnej a vzácnej lokality. Trasa chodníka vedie od Svätého Jura zo severnej časti (pri Fangovskom potoku), prechádza okolo rybníka, Biologickej stanice Prírodovedeckej fakulty UK, ďalej cez Panónsky háj a končí pri cestnej komunikácii v Čiernej vode.
Na takmer päťkilometrovej trase je umiestnených osem panelov, každý je venovaný vybranej téme s názvami: Klenoty Šúru, Život v šúrskom rybníku, Bohatstvo jelšového lesa, Šúr ako Ramsarská lokalita, Panónsky háj včera a dnes, Starý dub spomína, Aj v slanisku je život.

Ohodnoťte článok: