Pezinok–mesto priateľské k zdravotne postihnutým

November 2006 / Prečítané 2313 krát
Výsledky prieskumu verejnej mienky zameraného na zisťovanie názorov na podmienky života zdravotne postihnutých občanov v Pezinku.

  Mesto Pezinok zorganizovalo prieskum verejnej mienky zameraný na život postihnutých občanov v Pezinku. Na otázky anketárov, v časopise Pezinčan a e-mailovou poštou odpovedalo 104 respondentov.

Výsledky:
1. Ako hodnotia respondenti podmienky pre život ľudí so zdravotným postihnutím v Pezinku podľa vybraných hľadísk:

 • bezbariérový prístup do verejných budov: 18,8 % ako uspokojivé, 43,7 % ako nedostatočné,
  6,2 % nemajú na to názor, resp. nevedia, 1,3 % ako výborné;
 • pohyb po miestnych komunikáciách: 48,8 % ako nedostatočné, 43,8 % uspokojivé, 7,4 % nemajú na to názor, resp. nevedia;
 • poradenstvo pre zdravotne postihnutých: 46,8 % nemajú na to názor, resp. nevedia, 34,2 % ako uspokojivé, 19 % ako nedostatočné;
 • solidarita miestnych obyvateľov: 58,7 % ako uspokojivé, 26,2 % ako nedostatočné, 13,8 % nemajú na to názor, resp. nevedia, 1,3 % ako výborné;
 • zdravotnícka starostlivosť: 45,6 % ako uspokojivé, 26,6 % nemajú na to názor, resp. nevedia, 25,3 % ako nedostatočné, 2,5 % na výborné.

2. Čo považujú respondenti za najväčší problém zdravotne postihnutých v Pezinku:

 • neriešený bezbariérový prístup do verejných budov (úradov, kostolov, na poštu, do knižnice, do verejných WC a pod.) a bytov – 21x;
 • problémy pri pohybe po verejných komunikáciách (stav ciest a chodníkov) a v MHD – najmä na sídliskách, uprednostňuje sa záhradné sedenie pred reštauráciami a parkoviská na úkor ZŤP, 3 roky neprechodný chodník na Jesenského 7, 11, 21 pre Hestiu – 17x;
 • finančné problémy (nízke dôchodky, ťažko prežijú) – 2x;
 • psychicko-sociálne aspekty na oboch stranách (nevšímavosť okolia, nevhodný prístup riaditeliek MŠ k ZŤP deťom, netolerantnosť ostatných spoluobčanov k ZŤP, uzavretosť do seba, sebaľútosť ZŤP) – 6x;
 • ostatné (nedostatok bezbariérových bytov, problémy s parkovaním, chýba možnosť stretávať sa s poslancami, chýba detská organizácia pre ZŤP, rekondičné pobyty pre vozičkárov, žiadne rehabilitačné možnosti, nedostatočná informovanosť ZŤP o chránenom bývaní, prepravných službách, sú osamelí, ťažko sa zaraďujú do života) – 11x.

3. Návrhy zo strany respondentov na morálne ocenenie za prácu so zdravotne postihnutými (vyhlásenie výsledkov sa uskutoční pri príležitosti podujatia Náš deň, 7. 12. 2006 o 14.00 hod. v KC):

 • Ľubica Vyberalová, Anna Štilhammerová;
 • Lajo Slimák, Peter Valka (za aktivity v oblasti športu a kultúry);
 • Miloš Volner (cena sympatií za získanie najviac hlasov od respondentov).

Ohodnoťte článok: