Kandidát Doc. Ing. Pavel Alexy, PhD.

November 2006 / Prečítané 2971 krát
Volebný obvod III, č. 1. Narodil som sa 7. 11. 1961 v Partizánskom. Som absolvent Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Som ženatý a som otec dvoch detí. Moje povolanie je vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg. Záujmy: Vediem stolnotenisový klub na ZŠ Na bielenisku ako hlavný tréner detí.

Človek nemusí byť narodený v meste, ktoré si neskoršie vyberie za svoj domov a ktoré si obľúbi. Môže však rovnako dobre vnímať a snažiť sa riešiť problémy, s ktorými sa denne stretáva vo svojom okolí. Z tohto dôvodu som sa rozhodol po prvýkrát kandidovať za poslanca v treťom volebnom obvode pod č. 1. Sídlisko Sever ale aj jeho okolie potrebuje niekoľko riešení, ktoré sú neodkladné.
Sú to:
– riešenie dopravy a najmä vytvorenie nových parkovacích miest;
– vyasfaltovanie betónových chodníkov a ciest, ktoré sa rozpadajú;
– rekonštrukcia detských ihrísk a vybudovanie nových plôch na šport a rekreáciu;
– väčšia podpora športu, najmä detí a mládeže, ako i transparentný spôsob prerozdelenia peňazí z rozpočtu mesta a získavanie sponzorov;
– väčšia pozornosť životnému prostrediu, najmä vyčisteniu potoka Saulak a jeho využitie na rekreačné účely.
Vážení spoluobčania, v prípade, že sa rozhodnete dať mi svoj hlas, ubezpečujem vás, že urobím všetko preto, aby som naplnil spomínané predsavzatia a podieľal sa na zlepšení životných podmienok na sídlisku Sever a v celom mojom volebnom obvode. Želám vám v deň volieb šťastnú ruku pri výbere kandidátov a prosím vás, aby ste sa na nich zúčastnili v čo najväčšom množstve.

Ohodnoťte článok: