Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva

November 2006 / Prečítané 3070 krát

1. volebný obvod (z obvodu bude 7 poslancov)

Volebné okrsky: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ulice: Bratislavská 1 – 87 a 2 – 102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Viničianska, Muškátová, Silvánová, Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F. P. Drobiševa.

  1. Dušan Baďura, 54 r., živnostník, Trnavská 71, nezávislý kandidát, (NEKA)
2. Milan Barančík, 33 r., Rázusova 34, ĽS-HZDS + SNS
3. Roman Baranovič, PaedDr., 32 r., pracovník vo verejnej službe, Muškátová 23, SDKÚ-DS
4. Ján Bíž, Ing., 50 r., štátny zamestnanec, Muškátová 13, SDKÚ-DS
5. Ľubomír Blažek, RNDr., 56 r., riaditeľ obch. spoločnosti, Dobšinského 26, NEKA
6. Richard Demovič, MUDr., PhD., 46 r., lekár, M. R. Štefánika 3, SMER
7. Jozef Dvorák, 47 r., strojný technik, Trnavská 65, ĽS-HZDS + SNS
8. Medard Féder, 56 r., živnostník, Markušova 9, KDH
9. Michal Gálik, 56 r., robotník, Komenského 18, KDH
10. Peter Hyross, PhDr., 47 r., historik, Silvánová 10, OKS
11. Miroslav Chanečka, Ing., 49 r., stavebný inžinier, Rázusova 50, ĽS-HZDS + SNS
12. Ivan Kurka, 56 r., elektrotechnik, kpt. Jaroša 27, ĽS-HZDS + SNS
13. Ondrej Kušnier, 43 r., živnostník, Šenkvická cesta 9, SDKÚ-DS
14. Ivan Lukšík, PhDr., doc., CSc., 45 r., vysokoškolský učiteľ, gen. Pekníka 5, SZ
15. Stanislav Macek, JUDr., 55 r., vedúci kontroly, Svätoplukova 33, NEKA
16. Vladislav Marušic, 32 r., robotník, Muškátová 19, KSS
17. Jaroslav Mihalovič, 54 r., podnikateľ, Trnavská 9, ĽS-HZDS + SNS
18. Jozef Mužík, 23 r., predavač, Muškátová 6, SĽS
19. Emanuel Noga, Ing., 44 r., podnikateľ, Za koníčkom 1A, SDKÚ-DS
20. Igor Noga, 35 r., elektrotechnik, Záhradná 3, SMER
21. Pavol Pastucha, Ing., 56 r., podnikateľ, F. P. Drobiševa 37, SMER
22. Juraj Pátek, Ing., 46 r., ekonóm, Hroznová 7, ĽS-HZDS + SNS
23. Marián Pátek, MUDr., 45 r., lekár, Šafárikova 3, OKS
24. Imrich Pilka, Ing., 48 r., chemik, Majakovského 21, SMER
25. Stanislav Procházka, Ing., 55 r., obchodný zástupca, Za dráhou 3, SMER
26. Roman Slezák, Ing., 37 r., manažér, Moyzesova 16, ĽS-HZDS + SNS
27. Oliver Solga, Mgr., 52 r., historik umenia, M. R. Štefánika 24, NEKA
28. Mária Šebová, Ing., 54 r., manažérka, Jilemnického 6, NEKA
29. Milan Šimovič, Ing., 60 r., živnostník, Za koníčkom 7, KDH
30. Marián Šipoš, Ing., 35 r., stavebný inžinier, SNP 17, SZ
31. Kvetoslava Štrbová, 41 r., podnikateľka, Moyzesova 8, SMER
32. Peter Wittgrúber, 32 r., odborný pracovník, Za dráhou 11, SMER

 


2. volebný obvod (z obvodu budú 2 poslanci)

Volebný okrsok: 7
Ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, Schaubmarova.

  1. Eva Balážová, 66 r., dôchodkyňa, Holubyho 46, KDH
2. Peter Fraňo, 59 r., súkromný podnikateľ, Cajlanská 257, OKS
3. Ján Hacaj, Ing., 46 r., vinár, L. Novomeského 52, OKS
4. Milan Konfráter, 33 r., novinár, Banícka 52, SZ
5. Mária Lichtnekerová, 52 r., pedagogička, Cajlanská 149, ĽS-HZDS + SNS
6. Stanislav Sobota, Ing., 52 r., elektroechnik, Cajlanská 83, ĽS-HZDS + SNS
7. František Varecha, 47 r., konateľ spoločnosti, Cajlanská 165, SMER
8. Vladimír Ženiš, 38 r., podnikateľ, F. P. Drobiševa 24, SMER

 


3. volebný obvod (z obvodu bude 7 poslancov)

Volebné okrsky: 8, 9, 10, 11
Ulice: L. Novomeského, Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Suvorovova, Svätoplukova 1, 2, Svätoplukova 6 – 51.

  1. Pavel Alexy, PhD., CSc., 45 r., docent na STU, Svätoplukova 17, SF
2. Miloš Andel, Ing., 45 r. ekonóm, Muškátová 28, SDKÚ-DS
3. René Bílik, doc., PaedDr., CSc., 46 r., literárny vedec, Svätoplukova 18, OKS
4. Ján Butko, Ing., 47 r., ekonóm, Zigmundíkova 11, KDH
5. Ivan Cebro, Ing., 43 r., konateľ spoločnosti, Holubyho 44, SMER
6. Juraj Čech, Ing., 49 r., chemik, Svätoplukova 4, SMER
7. Jozef Číž, Bc., 52 r., odborný pedagóg, Suvorovova 6, ĽS-HZDS + SNS
8. Ľubomír Gašparovič, Mgr., 43 r., veliteľ hasičského a záchranného zboru, Svätoplukova 23, KDH
9. Gabriel Guštafík, 50 r., rušňovodič, Svätoplukova 27, NEKA
10. Miroslav Horák, Bc., 43 r., elektromechanik, Svätoplukova 28, ĽS-HZDS + SNS
11. Helena Kaňuková, 37 r., ekonómka, Svätoplukova 45, ĽS-HZDS + SNS
12. Vladimír Kinder, 37 r., podnikateľ, L. Novomeského 46, SMER
13. Hynek Kosář, Ing., 49 r., podnikateľ, Kupeckého 28, KDH
14. Miroslav Král, RNDr., CSc., 52 r., geofyzik, Svätoplukova 12, SZ
15. Vladimír Malovec, Ing., 55 r., štátny zamestnanec, Za hradbami 16, SDKÚ-DS
16. Elena Matuská, PaedDr., 57 r., učiteľka, Kupeckého 72, SDKÚ-DS
17. Miloš Medvecký, Ing., 41 r., štátny zamestnanec, Svätoplukova 3, SMER
18. Božena Mizerová, 52 r., učiteľka, Cajlanská 33, SMER
19. Peter Nagy, Ing., 47 r., riaditeľ, Zámocká 28, SMER
20. Michal Ondrovič, Ing., 52 r., výrobný riaditeľ, Svätoplukova 26, NEKA
21. Jaroslav Pavlovič, Ing., 48 r., štátny zamestnanec, Sládkovičova 33, SZ
22. Jozef Popluhár, Ing., 47 r., manažér, L. Novomeského 15, ĽS-HZDS + SNS
23. Jozef Suchoň, 26 r., manažér, Svätoplukova 15, ĽS-HZDS + SNS
24. Jozef Štolc, 46 r., mechanik, Svätoplukova 6, ĽS-HZDS + SNS
25. Lukáš Tyko, Mgr., 24 r., právnik, Banícka 61, ĽS-HZDS + SNS
26. Katarína Vladová, PaedDr., 49 r., špeciálny pedagóg, Svätoplukova 2, SDKÚ-DS
27. Karel Votava, 41 r., živnostník, Cajlanská 196, NEKA

 


 

4. volebný obvod (z obvodu bude 7 poslancov)

Volebné okrsky: 12, 13, 14, 15, 16
Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova, Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ, Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho, Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudova, Bystrická, Bratislavská 108 – 130.

 

  1. Elena Antalová, 57 r., dôchodkyňa, SNP 44, KDH
2. Peter Belanský, Ing., 54 r., podnikateľ, Hviezdoslavova 30, NEKA
3. Zuzana Čaputová, Mgr., 33 r., právnička, Mierová 8, SZ
4. Ján Čech, Ing., 55 r., ekonóm, Obrancov mieru 20, SMER
5. Anton Eliaš, PhDr., doc., CSc., 56 r., vysokoškolský učiteľ, Sládkovičova 20, OKS
6. Roman Farkaš, 36 r., dispečer, 1. mája 6, SMER
7. František Féder, 51 r., manažér, Farská 7, OKS
8. Igor Glova, Mgr., 38 r., sociológ, Bystrická 18, ĽS-HZDS + SNS
9. Peter Haško, Bc., 27 r., riaditeľ, Za hradbami 7, ANO
10. František Hotový, PaedDr., 64 r., pedagóg, Nerudova 15, ĽS-HZDS + SNS
11. Jozef Chynoranský, Ing., 44 r., technický manažér, 1. mája 45, SDKÚ-DS
12. Marian Janás, 38 r., elektromechanik, Hrnčiarska 65, ĽS-HZDS + SNS
13. Elena Jurčíková, Mgr., 51 r., riaditeľka SOU, Bernolákova 46, SDKÚ-DS
14. Viera Klimeková, Mgr., 44 r., učiteľka, 1. mája 45, SZ
15. Patrik Kretter, 27 r., podnikateľ, Gorkého 20, SDKÚ-DS
16. Juraj Markovič, 54 r., právnik, Majakovského 9, ĽS-HZDS + SNS
17. Ladislav Nemček, Ing., 55 r., ekonóm, Hrnčiarska 42, SMER
18. Justín Sedlák, JUDr., 51 r., manažér, Tolstého 11, SMER
19. Alexander Šindelár, 59 r., stavebný technik, Bystrická 32, ĽS-HZDS + SNS
20. Pavol Šipkovský, 23 r., študent, Bernolákova 99, SĽS
21. Alžbeta Šipošová, Ing., 44 r., ekonómka, Obrancov mieru 27, KDH
22. Alena Šlavková, 52 r., vedúca pošty, 1. mája 45, SMER
23. Ladislav Špánik, 58 r., mechanik, Bratislavská 124, SMER
24. Ľubica Toporová, 31 r., sekretárka, Vajanského 11, SDKÚ-DS
25. Miroslav Tullner, Ing., 24 r., maklér, Kuzmányho 9, SMER
26. Jozef Vlado, Mgr., 38 r., mediálny analytik, Holubyho 44, SDKÚ-DS
27. Helena Vojteková, 49 r., zdravotná sestra, Bystrická 20, ĽS-HZDS + SNS
28. Peter Zúbek, 26 r., lesník, Puškinova 9, ĽS-HZDS + SNS


 

5. volebný obvod (z obvodu budú 2 poslanci)

Volebné okrsky: 17
Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Obchodná, Okružná.

  1. Rudolf Čížik, Bc., 36 r., ekonóm, Myslenická 66, SDKÚ-DS
2. Zita Joklová, PhDr., 60 r., psychológ, Myslenická 164, ĽS-HZDS + SNS
3. Ivan Klamo, 45 r., podnikateľ, Štúrova 10, SF
4. Ján Mirianský, Ing., 53 r., podnikateľ, Hurbanova 17, SMER
5. Štefan Noskovič, JUDr., 59 r., právnik, Myslenická 167, ĽS-HZDS + SNS
6. Drahomír Šmahovský, 47 r., dopravca, Štúrova 30, SMER
7. Andrej Vilim, 26 r., riaditeľ pobočky banky, Hurbanova 1, SZ
8. Janka Virgovičová, PaedDr. 39 r., učiteľka, Cintorínska 23, SDKÚ-DS


Ohodnoťte článok: