Kandidáti na primátora Pezinka

November 2006 / Prečítané 3227 krát

  Ing. Jozef CHYNORANSKÝ 

Vek: 44 rokov
Stav: ženatý
Vzdelanie: vysokoškolské – Mechanizačná fakulta Slov. poľnohosp. univerzity v Nitre
Pôvodné povolanie: technický manažér
Terajšie povolanie: viceprimátor mesta Pezinok
Politická príslušnosť: SDKÚ-DS
Kandidát strany SDKÚ-DS.

 Vážení spoluobčania, priatelia,

v našom volebnom programe sme sa aj s jeho spolutvorcami snažili obsiahnuť všetky podstatné problémy, ktoré nás – obyvateľov Pezinka trápia. Identifikovať nám ich pomohol aj prieskum verejnej mienky, ktorý mnohé naznačil. Zistili sme, čo vám v Pezinku nevyhovuje a aké riešenia problémov vám v ponuke komunálnej politiky chýbajú. Preto je v programe na prvom mieste riešená problematika dopravy. Ako viceprimátor sa však dennodenne stretávam aj s osobnými problémami mnohých z vás. Vážim si všetkých, ktorí prichádzajú a ponúkajú nové inovatívne riešenia a niekedy aj kritické slovo, za čo som im vďačný. Poznatky z týchto stretnutí sú tiež súčasťou programu. Štvorročná skúsenosť na poste viceprimátora mesta mi pomohla vidieť Pezinok nielen pohľadom občana, obyvateľa, klienta, ale aj manažéra. Potvrdilo sa mi, že Pezinok už dávno nie je malým uzavretým mestečkom. Práve naopak. Je zaujímavým a príťažlivým miestom pre život, a tak, chtiac-nechtiac, musíme čeliť rozvoju a prírastku obyvateľstva. S týmto fenoménom netreba bojovať, ale ho riešiť. Žiaľ, prvé dôsledky nezachyteného trendu už pociťujeme, a to najmä v doprave. Ale ani iné oblasti nášho života nie sú ušetrené. Pezinok už dávno nie je tým pokojným mestečkom, ako si ho pamätám z mojich mladých čias, keď som tu začínal budovať svoju profesijnú kariéru a rodinné zázemie. Niet už na čo čakať. Budúcnosť mesta nie je v jeho uzavretosti. Tento stav totiž nedáva priestor pre plnohodnotný život obyvateľov Pezinka. Je neúnosný už len z hľadiska infraštruktúry. Budúcnosť Pezinka musí vychádzať z jeho vinohradníckej tradície a typického koloritu a zároveň sa musí opierať o jeho ekonomickú silu, jasné riešenia problémov a najmä o jednotu všetkých jeho obyvateľov. Áno, rátam aj s tými, ktorí tu našli svoj druhý domov a prinášajú do nášho mesta nemalé dane. Len tak môžeme všetci spoločne čeliť tomuto tlaku doby a vytvoriť z Pezinka nielen naozajstné centrum regiónu, mesto priateľské všetkým jeho obyvateľom ale zároveň pritom nestratiť jeho prirodzenú tvár. Ďakujem za dôveru, ktorú ste mi vyjadrili už v prieskume verejnej mienky.

 


 

  Mgr. Oliver SOLGA 

Vek: 52 rokov
Stav: ženatý
Vzdelanie: vysokoškolské – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Pôvodné povolanie: historik umenia
Terajšie povolanie: primátor
Politická príslušnosť: nebol a nie je členom žiadnej politickej strany
Nezávislý kandidát.


Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,

ďakujem vám za spoluprácu a za dôveru, ktorú ste mi prejavili v minulom volebnom období. Verím, že som vás výsledkami svojej práce presvedčil o svojich schopnostiach, profesionalite a sociálnom cítení. Mnohí dobre poznáte mňa, moje rodinné zázemie i pevné morálne hodnoty, ktoré vyznávam.
Svojej práci primátora sa venujem zodpovedne a naplno 12 až 15 hodín denne. Cez víkendy som navštevoval spolu s vami všetky kultúrne, spoločenské i športové podujatia v meste.
Myslím si, že spoločnými silami sa nám podarilo urobiť veľa. Zároveň si uvedomujem, že nie všetko sa nám podarilo hneď. Najčastejšou prekážkou pri realizácii našich plánov bol nedostatok financií. Tak ako pred štyrmi rokmi, ani dnes vám nesľubujem nič, čo by sa nedalo splniť.
Moja kampaň nie je postavená na bombastických bilbórdoch, ani na sľubovaní ,,všetkého všetkým". Verím, že každý občan sa rozhodne podľa vlastného úsudku a spomenie si, že Pezinok za posledné štyri roky urobil obrovský krok vpred a uskutočnili sa mnohé zmeny k lepšiemu.
Veľmi si vážim, že všetky politické strany, okrem jednej, vyzvali svojich voličov, aby podporili moju kandidatúru. Je to prejav uznania a dôvery a tiež prísľub a šanca, aby naša spolupráca pokračovala aj v budúcnosti.
Rád by som vás, vážení spoluobčania, požiadal, aby ste sa zúčastnili na komunálnych voľbách v čo najväčšom množstve. Je totiž nesmierne dôležité, akí ľudia nás budú najbližšie štyri roky zastupovať a akým smerom Pezinok povedú.
Môj volebný program nájdete v prílohe tohto čísla časopisu Pezinčan.

 


 

  Ing. Marián ŠIPOŠ 

Vek: 35 rokov
Stav: ženatý
Vzdelanie: vysokoškolské – Stavebná fakulta STU, stavebný inžinier
Pôvodné povolanie: projektant dopravných stavieb
Terajšie povolanie: konzultant EÚ pre železničné koridory
Politická príslušnosť: nie je členom žiadnej politickej strany
Nezávislý kandidát.

Vážení spoluobčania,

od narodenia žijem v Pezinku, mám rád jeho charakter, poznám ho ako pokojné, rodinné a kultúrne mesto. Citlivo vnímam pozitívne i negatívne zmeny v našom Pezinku. Som za zachovanie jeho charakteru aj pre budúcnosť, aby sa rozvíjal, ale rozvíjal rozumne a citlivo. O to som sa snažil ako člen mestského zastupiteľstva a mestskej rady aj v minulom volebnom období.
Chcem nadviazať na všetko pozitívne, čo pre naše mesto vykonali predchádzajúci primátori a zároveň ponúknuť riešenie aktuálnych problémov a tak prispieť k ozdraveniu nášho mesta. Je nesporné, že je u nás mnoho výnimočného, no súčasne tu máme závažné neriešené problémy. Najmä mám na mysli kolabujúcu dopravu, že centrum mesta sa zmenilo na gigantické parkovisko na úkor zelene a pritom sa nevyriešil problém parkovania. Trápi ma zápach nad mestom pochádzajúci zo skládky odpadu, ako aj snahy o obnovenie ďalšieho smetiska v našom meste. Prekáža mi, že centrum takmer stratilo svoj historický charakter a že stále nemáme vytvorený priestor pre peších, pešiu zónu v historickom centre mesta. Je žalostný pohľad na zničenú zeleň a dopravný chaos pre nedostatok parkovacích miest na sídliskách. Je preto potrebné zaviesť koncepčné myslenie a presadzovať vyvážený rozvoj mesta z pohľadu ekonomiky, zachovania kultúrneho i prírodného dedičstva a celkovej kvality života a životného prostredia.
Verím, že schopná samospráva, otvorená občanovi, ktorá podporuje rovnováhu medzi verejným a súkromným záujmom, môže mnohé v našom meste zmeniť. Preto som sa rozhodol, že vám ponúknem svoje schopnosti. Rád ich využijem na prospech nášho mesta a všetkých nás, jeho obyvateľov. Chcem, aby bol Pezinok skutočne naším domovom.


Ohodnoťte článok: