Stĺpek po našem

strýco Lajo / November 2006 / Prečítané 2257 krát
   Tak, a je to tu! Obyračky nadobro skončili, jasen tu je uš nélen podla kalendára, ale aj podla počasá, nepotrvá to dĺho, a jako hovorý naša bapka zachvýlu sa bude dat aj bes cigaretly fajčit. Burčáky veselo šuchocú f sútkoch, pivnyc rozvonáva jak kytyca kvetú a šeci uš zme zvedavý, čo sa s teho vykluje, lebo tá jasen, aspon dofčúlka, bola pre vinárú a vinohradnýkú velyce parádna. No, ale vylezme na chvílu s pivnyci hore. Pre nás, zotpovedných opčanú je dúležité aj to, že tot za dverama sú komunálne volby. Uš je to dokonca také blýske, že kandydáci visá na každém stĺpe, a ten den D dónde, any sa nenazdáme. Dobre vým, že pre tých kandidátu je toto obdobý najčašé, neny sa o keho opret, každý mosí bojovat sám za seba, ale aj týtok kandidáci mosá uznat, že any pre nás zotpovedných opčanú, to jest takých, čo scú ít a aj pújdu volyt neny toto obdobý zrovna met lýzat. Šak povecte sami, kandidáci sú len traja, ale jako si vybrat? Jeden blonďák, druhý černovlasý brčkavý, trecí skoro plešatý... Ale vlasy sú neny pre túto funkciju aš tak dúležité. Dvaja tučný, jeden chudý, ale to bych téš nebral jako rozhodujúce, zvlášt, ket sa jeden s tých dvoch podla zaručených informátorú (a já mám len takých) rozhodel chudnút. Ten má hádam aj najvačú výhodu, lebo, keby ho náhodú nezvolyly, urobý aspon nečo pre seba a svoje zdravý. Ket sa ich opýtate, kerý je najvačí odbornýk, tak šeci sú tý pravý a najlepší odbornýci na úplne šecko. Ale že sú to samý chlapi, považujem za velykú nespravedlyvost a ženské vykoriscováný. Ženy to majú lachšé, lebo jeden s tých troch je preca len najneodolatelnejší, najkrajší, najvonafší, najlepší, aj nechty má opucované, jednoducho je najvýc šik. Ale čo chlapi? Keby kandidovala aspon jedna žena, bolo by to aspon částečne spravedlyvejšé a jednoduchšé lúbi sa mi, volým, nelúbi, nevolým. Né, toto neny výzva kandidátom, aby menyly pohlavý, aj ket by to mohla byt celkom sranda, zvlášt, keby to robily verejne. Jedziný najspravedlyvejší na tých volbách je volyč a hlavne to, že každý má spravedlyvo len jeden jedziný hlas. Preto s ným nehazardujte a narábajte velyce opatrno, lebo, ket to tam uš rás hodzíte, tak to najblyššé štyri roky nepújde vytáhnut. Šeckým vám prajem ščastnú ruku.

Ohodnoťte článok: