Cesty – necesty

Mgr. Oliver Solga / November 2006 / Prečítané 2132 krát
   Samospráva mesta je tu, okrem iného, aj na to, aby požiadavky občanov prenášala do praxe a realizovala ich na všeobecnú spokojnosť. Práve o tú všeobecnú spokojnosť však ide. Jeden príklad za všetky. Všetci veľmi dobre vieme, že dopravná situácia v Grinave je neudržateľná a to je povedané veľmi diplomaticky. Akékoľvek naše návrhy spred dvoch rokov, aby aspoň na dvoch miestach boli rozšírené ostrovčeky pre chodcov a cesta sa zúžila len do jedného jazdného pruhu, a tak zmiernila rýchlosť, narazili na odpor vodičov, ale aj kompetentných orgánov, keďže nejde o mestskú komunikáciu, ale štátnu cestu II/502. A tak sme ďalšie dva roky boli, žiaľ, svedkami bezohľadnej rýchlej jazdy, na ktorú doplatili, ako to už v takejto situácii býva, práve chodci.
Situácia vyústila až do protestného stretnutia obyvateľov Grinavy v predvečer tohtoročnej Pamiatky zosnulých. Okrem primátora Olivera Solgu, poslanca NR SR Jána Čecha a nového prednostu Obvodného úradu Vojtecha Baláža sa na nej nikto z kompetentných nezúčastnil, hoci mnohí boli pozvaní. Asi sa treba inšpirovať inými mestami a vyjadriť občiansky odpor adekvátnejšou, ale aj účinnejšou formou. Povzbudivé bolo to, že aspoň občania prišli v hojnom počte aj napriek nepriaznivému počasiu.
Druhým problémom je zjednosmernenie niektorých ulíc, ktoré doprava neúmerne zaťažuje a nie sú na to vôbec stavané. Bola to napr. Družstevná ulica v Grinave alebo Bokesova na Cajle. Mesto urobilo toto rozhodnutie po dlhom zvažovaní a po petíciách občanov, ktoré podpísala drvivá väčšina obyvateľov spomínaných ulíc. Prvá reakcia bola spokojnosť, ba aj poďakovanie. Po týždni sa však ,,zobudili" nespokojenci, ktorí opatrenie kritizovali. Bolo ich síce málo, ale treba si vypočuť názor každého občana. Čo však robiť, keď naozaj výraznej väčšine toto riešenie vyhovuje? Asi znovu a znovu vysvetľovať, že niekoľko desiatok metrov obchádzky alebo pár minút jazdy navyše, ale najmä znížená rýchlosť, môže niekomu zachrániť život či zdravie.
A tak, paradoxne, proti sebe stoja vodiči a chodci, ich záujmy a rozdielne návrhy riešenia dopravnej situácie. Stojí za úvahu, prečo vlastne proti sebe stoja. Veď v prvom rade sú, predsa, všetci ľudia!

Ohodnoťte článok: