Povodňový plán mesta

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2245 krát
Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona NR SR č. 666/2004 Z.z. schválilo Povodňový plán mesta, ktorý rieši zabezpečenie osôb, zvierat a majetku v prípade povodňových udalostí v meste.
Podľa tohto dokumentu najväčšie nebezpečie povodní hrozí z Limbašského potoka, zo Saulaku a z dažďovej vody na Moyzesovej, Tehelnej, Za dráhou a na Cajlanskej ulici. Stav pohotovosti a ohrozenia vyhlasuje a odvoláva primátor mesta.
Povodňovú komisiu tvoria: Mgr. Oliver Solga (predseda), Mgr. Miroslav Šebesta (podpredseda), Ing. Stanislav Kunák (tajomník) a členovia – Ing. Jozef Chynoranský, Ing. Juraj Pátek, Mgr. Ľudovít Farbula, Ing. Ivan Dubek, Gabriel Guštafík, Ing. Miloš Bačák, Ing. Peter Mašura.

Ohodnoťte článok: