Ako je to s predajom majetku mesta

Mgr. Oliver Solga / November 2006 / Prečítané 2182 krát
Na viaceré redakcie i na mestské zastupiteľstvo sa so svojou sťažnosťou na predaj majetku mesta obrátila obyvateľka Grinavy Viera Parasková. Žiada, aby sme predložili občanom serióznu analýzu o podľa nej ,,bezbrehom rozpredaji mestského majetku". A konštatuje, že ak manažment mesta nemá lepší nápad, ako získať peniaze do mestskej pokladne, než rozpredávaním majetku, tak je to slabý manažment.
Okrem toho, že Viera Parasková hrubo uráža prácu vedenia mesta a mestského zastupiteľstva, tak ešte aj nehanebne klame a zavádza spoluobčanov. Som pripravený jej to verejne kedykoľvek dokázať na konkrétnych číslach a faktoch. Ak by tak konala z nevedomosti, dokázal by som jej neznalosť odpustiť, horšie je, že tak robí úmyselne a cielene. A teraz k jednotlivým a ľahko overiteľným skutočnostiam. Viera Parasková tvrdí, že v rokoch 2003 – 2005 mesto predalo 392 890 m2 pozemkov. Skutočnosť je taká, že v tomto období mesto predalo 382 875 m2, ale z toho bolo 269 481 m2 územie Sahara, kde boli zmluvy podpísané pred rokom 2003 a novému vedeniu mesta neostávalo nič iné len ich splniť, ak nechcelo ísť do vopred prehratého súdneho sporu. Mesto naopak do majetku získalo 409 514 m2 pozemkov a kúpilo ďalších 60 018 m2, z toho 11 394 m2 na rozšírenie cintorína. Mesto napríklad odpredalo 7 479 m2 pozemkov na Bielenisku na výstavbu rodinných domov, ale v dražbe a po 2500 – 2700 Sk. A takto by som mohol pokračovať rad za radom, ale myslím si, že je to zbytočné. Každý prevod, nákup či predaj bol prerokovaný v mestskom zastupiteľstve a ako informácia je prístupný každému občanovi.
Viera Parasková sa rozhodla tak, ako už niekoľkokrát predtým, že nás bude kritizovať a pranierovať vždy, všade a za všetko. Ide len o to, komu jej klamstvá a zloba poslúžia, najmä teraz, v predvolebnom čase. Spravodlivosti, pravde a slušnosti určite nie.

Ohodnoťte článok: