Kontakt na vedenie ZO SZTP

Jún 2006 / Prečítané 1754 krát
ZO sídli na Sládkovičovej ul. č. 1, kde jej predseda Š. Šutta každý druhý týždeň (rozpis je vyvesený na vchodových dverách) vykonáva poradenskú činnosť pre členov i nečlenov ZO. V rámci nej informuje záujemcov o ich nárokoch súvisiacich s ich telesným postihnutím, poskytuje príslušné tlačivá a pomáha s vybavovaním preukazov.
ZO SZTP ďakuje sponzorom za podporu ich činnosti. Sú nimi: Mesto Pezinok, Kultúrne centrum, Veteran Car Klub Pezinok, správa Kameňolomu a podnikatelia z Pezinka a okolia, ktorí im pomáhajú najmä materiálnymi darmi.

Ohodnoťte článok: