Spomíname

Jún 2006 / Prečítané 2165 krát

Dňa 25. mája 2006 uplynulo 11 rokov,
čo nás opustil náš drahý otec, dedo a svokor
Jozef WILD.
S láskou spomínajú syn Jozef, nevesta Cecília a vnučky Miriam s manželom a Ľudmila.
Dňa 15. 6. 2006 sme si pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustila naša drahá
PaedDr. Mária LIPÁROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomína manžel Alexander, syn Imrich, dcéry Anna a Alexandra, vnuci Matúš, Peter, Martin, Samuel a ostatná rodina.


Dňa 27. 7. 2006 si pripomenieme 1. výročie úmrtia milovanej mamy
Anny KLAMOVEJ, rod. Dolanskej.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Hlboko si sa vryl do našich sŕdc a nikdy sa z nich nevytratíš. Všetko, čo žije po tebe, v tvojom mene, v práci a v láske – to ťa pripomenie. Niet hodiny bez myšlienky na teba, preto v modlitbách, s úctou a láskou budeme na teba vždy spomínať.
Dňa 18. 7. 2006 uplynie rok, čo nás opustil náš drahý
Mirko MÁLIŠ.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú mama Valika, Zlatka,
celá smútiaca rodina a priatelia.


Zavrel oči, srdce prestalo biť, musel zomrieť, aj keď tak veľmi chcel žiť. Nič viac mu už nemôžme dať, len kyticu kvetov na hrob a spomínať.
Dňa 25. júna 2006 uplynulo 15 rokov, čo nás bez slova rozlúčky navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor a dedko
Ľudevít KADLEČÍK
z Pezinka.
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena,
deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 28. 7. 2006 uplynie 31 rokov od úmrtia manžela a otca
Jána GUŠTAFÍKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Marta a deti s rodinami.


Dňa 28. 6. 2006 si pripomenieme
nedožité 50. narodeniny manžela, otca a dedka
 Petra  STREZENICKÉHO.
S úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami a vnúčatá.
Dňa 10. 6. 2006 sme si pripomenuli nedožité 75. narodeniny
môjho manžela
Michala Rudolfa KOSTKU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka s rodinou a kolegovia z KC Pezinok.


S veľkou bolesťou v srdciach si pripomíname smutný deň
3. 6. 2001, deň nenávratného odchodu nášho milovaného
Štefana TOMAŠOVÝCH.
Všetkým, ktorí ste ho poznali a venujete mu s nami tichú chvíľku zaspomínania ďakujeme. Manželka a deti s rodinami.

Ohodnoťte článok: