Požiarna ochrana očami detí

Milan Oravec / Jún 2006 / Prečítané 2287 krát
V Základnej škole na Vajanského ulici vyhlásili výsledky tradičnej súťaže grafických prác pod názvom Požiarna ochrana očami detí.
Súťaž začali organizovať v roku 1982, najskôr v rámci Pezinka, od roku 2000 je už celookresnou súťažou. Ako nám povedal jeden z organizátorov Peter Ronec, cieľom súťaže je vzbudiť záujem žiakov základných škôl o požiarnu tématiku, ochranu zdravia občanov v súvislosti s požiarmi, živelnými pohromami, haváriami a popularizácia práce hasičov a záchranárov.
Súťaž je organizovaná ore mladších a starších žiakov, hodnotí sa výtvarné spracovanie i obsah prác. V tomto roku boli po prvýkrát ocenené aj literárne práce.
Do súťaže bolo zaslaných 300 prác. Výber súťažných prác sa robil priamo na školách, postúpili len tie najlepšie. Hodnotiaca komisia pracovala pod vedením Mgr. Jany Kuttnerovej.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov a odovzdávaní ocenení sa zúčastnili okrem organizátorov aj starostovia obcí a zástupcovia základných škôl. Najlepší autori si prevzali diplomy a vecné ceny.
VÝSLEDKY:
Cena za výtvarné riešenie – Jakub Achberger (4. ročník), ZŠ Orešie Pezinok,
 Cena za grafický prejav – Michal Lipták (3. roč.), ZŠ Budmerice, Juraj Hreus (5. roč.), ZŠ Fándlyho Pezinok,
 Cena Požiarnej ochrany – Kristián Branický (3. roč.), ZŠ Viničné, Katarína Chudá (7. roč.), ZŠ Fándlyho Pezinok,
 Cena za výtvarné riešenie – Nikola Olšavská (4. roč.), ZŠ Kupeckého Pezinok, Petra Pušeková (6. roč.), Natália Vencelová (6. roč.), obe ZŠ Orešie Pezinok,
 Cena poroty – Ondrej Pečiva (4. roč.), ZŠ Orešie Pezinok,
 Cena za literárnu prácu – Natália Chrapková (4. roč.), ZŠ Fándlyho Pezinok.

Ohodnoťte článok: