Ocenenia za zásluhy o rozvoj mesta

Milan Oravec / Jún 2006 / Prečítané 2398 krát
Už tradične 14. júna, v deň výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta, sa konalo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom primátor Pezinka Oliver Solga odovzdal ocenenia významným osobnostiam a kolektívom. Akt odovzdania ocenení sa uskutočnil v priestoroch Starej radnice. Ceny v tomto roku prevzali:

Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho
Dr. Danica ŠTILICHOVÁ-SUCHOŇOVÁ
– za dlhoročnú propagáciu diela svojho otca – hudobného skladateľa Eugena Suchoňa, s prihliadnutím na nedávne vydanie knihy Život plný hudby;
Prof. Bohdan JURÁNI – vysokoškolský pedagóg, významný vedecký pracovník a odborník v oblasti pôdoznalectva, agrochémie a výživy rastlín;

Medaila Za zásluhy o rozvoj mesta
Svatopluk KVAJZAR, primátor partnerského mesta Mladá Boleslav – za dlhoročnú podporu spolupráce našich miest a osobný vklad pri iniciovaní mnohých kultúrno-spoločenských podujatí a tiež výmenu skúseností v oblasti samosprávnych činností;

Zdenko SITKA, katolícky farár v Pezinku – za dlhoročnú duchovnú činnosť, ale tiež za iniciovanie a podporu spoločenského a kultúrneho života;

Helena BENKOVÁ, evanjelická farárka – za dlhoročnú duchovnú činnosť a za iniciovanie a podporu spoločensko-kultúrnych aktivít;

Alžbeta VODOVÁ, riaditeľka Gymnázia – za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu v prospech detí a mládeže v našom meste;

Kvetoslava ŠTRBOVÁ – za trénerskú i organizačnú činnosť v oblasti spoločenského tanca, s prihliadnutím na úspešné organizovanie tanečných súťaží a prehliadok;

Ľubomír STRAŽAY – za dlhoročnú obetavú a úspešnú trénerskú a organizačnú činnosť v prospech ženského volejbalu v Pezinku;

Dychová hudba CAJLANÉ – za dlhoročné pôsobenie a rozvoj dychovej hudby, uchovanie tradícií, ako i za reprezentáciu mesta na mnohých podujatiach doma i v zahraničí;

Poľovné združenie LEŠTINY – za starostlivosť o zverený poľovný revír a za dlhoročnú obetavú prácu v prospech ochrany živej prírody;

Cena primátora mesta
– pamätná plaketa Peter RONEC – za dlhoročnú osvetovú a organizačnú prácu v prospech dobrovoľnej požiarnej ochrany, za jej propagáciu a systematickú prácu s mládežou;

- Hasičský a záchranný zbor – za vysoko profesionálny a obetavý prístup pri záchrane ľudských životov a majetku s prihliadnutím na záchranu ľudského života dňa 17. mája, keď družstvo na čele s Michalom Fleischhackerom a Alexandrom Šandorom po štyroch hodinách vyslobodilo z podzemných priestorov teplovodnej šachty občana Pezinka.

Ohodnoťte článok: