Počítačové učebne sú k dispozícii širokej verejnosti

Tatiana Sroková / Január 2006 / Prečítané 2099 krát
Už dva roky poskytuje Základná škola na Kupeckého ulici v Pezinku svoje počítačové učebne a rýchle pripojenie na internet širokej verejnosti.
Obľúbený internetový klub môžete naďalej navštevovať každý pondelok, stredu a piatok od 14.00 do 18.00 hod. Od januára sa budú opäť konať aj počítačové a internetové kurzy a internetové kino. ZŠ Kupeckého získala na pokračovanie projektu grant z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, všetky aktivity sú teda bezplatné.
Viac informácií nájdete na www stránke školy (www.zskupk.edu.sk ) a na portále PK-Net (www.pknet.sk ).

Ohodnoťte článok: