Je vaše dieťa nadané?

Mgr. Ingrid Jurčová / Január 2006 / Prečítané 2008 krát
U detí sa prejavujú rôzne formy nadania, ktoré sú často spojené s mimoriadnymi schopnosťami. Takto nadané deti majú možnosť rozvíjať sa v ĽŠU, športových kluboch. Je málo vzdelávacích inštitúcií, ktoré umožňujú mimoriadne nadaným deťom vzdelávať sa adekvátne ich schopnostiam a nadaniu. Pozornosť v našich školách sa venuje skôr deťom s rôznymi poruchami učenia, či správania.
Na Slovensku existuje málo škôl, ktoré sa venujú práve nadaným deťom. Jednou z takýchto škôl je i ZŠ Na bielenisku č. 2 v Pezinku, kde sme v školskom roku 2005/2006 prvýkrát otvorili takúto triedu.
Do školských lavíc zasadlo prvých deväť nadaných žiakov. Vybrali sme ich na základe špeciálnych psychologických testov, v ktorých museli preukázať svoje nadanie a schopnosti. V triede pracujeme podľa projektu vzdelávania nadaných detí. Majú za sebou prvý polrok a poznajú všetky písmená, vedia ich napísať, počítajú do 20 a začínajú pracovať s číslami do 100, čítajú rôzne knihy a encyklopédie, vypracuvajú rôzne zaujímavé projekty, pracujú s počítačom, učia sa angličtinu.
Vzdelávanie nadaných detí nie je postavené len na tom, že sa dobre a rýchlo učia, a teda treba im toho ,,do hlavy naliať čo najviac", ale treba rozvíjať ich talent. K základným poznatkom pridávam mnoho doplnkových a nadštandardných informácií. Dajte takúto šancu aj vášmu dieťaťu.
Verím, že opodstatnenosť vzdelávania nadaných detí v našej škole potvrdí blízka budúcnosť.

Ohodnoťte článok: