V meste vysadili tisíc stromov

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 1891 krát
V intraviláne Pezinka vysadili vlani v novembri a decembri tisíc stromov. Táto rozsiahla akcia sa uskutočnila v 21 lokalitách na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Finančne náročná akcia Novovysadené stromy na sídlisku Za hradbaminestála mesto nič, financovali ju Železnice Slovenskej republiky. Išlo o náhradnú výsadbu o ktorej rozhodol Odbor životného prostredia Okresného úradu Pezinok ešte v roku 2000, keď investor stavieb v rámci rekonštrukcie železnice požiadal o väčší výrub stromov popri trati v katastrálnych územiach Pezinka, Grinavy a Svätého Jura.
Náhradná výsadba sa mala pôvodne realizovať ešte v roku 2003, čo sa nestalo a nebol splnený ani vlaňajší jesenný termín. Výsadbu stromov svätojurský Intersad napokon uskutočnil až koncom novembra a v decembri. Stromy sa vysádzali na sídliskách Juh, Za hradbami, Sever, na ulici 1. mája, v záhradách základných škôl Orešie, Fándlyho, Kupeckého, Na bielenisku a v materských školách na sídlisku Sever a na ul. gen. Pekníka.
Ako nás informovala pracovníčka odd. životného prostredia MsÚ Ing. Jana Gubániová, na verejných plochách v meste sa vysádzali listnaté dreviny (päť druhov javorov, lipy, jarabiny, jasene, okrasné slivky červenolisté, liesky turecké, duby červené), tiež niekoľko borovíc na sídlisku Sever. V areáloch škôl sa vysádzali ihličnany a listnáče. Keďže sa stromy vysádzali neskoro, nebolo možné upraviť ich korunky. Bude sa to robiť až na jar. Starostlivosť o stromy počas troch rokov bude mať na starosti Intersad, ktorú vybrali Železnice SR.

Ohodnoťte článok: