MESTO PEZINOK

Január 2006 / Prečítané 2055 krát

v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme hľadá
PRÁVNIKA


Požiadavky:
l ukončené vysokoškolské vzdelanie – právnicka fakulta (vhodné aj pre absolventa)
l práca s PC
l zvládanie stresových situácií
l dôslednosť, zodpovednosť, samostatnosť
l proaktívny a flexibilný prístup k práci
l bezúhonnosť.
Žiadosti so životopisom zasielajte do 31. 3. 2006 poštou na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí) alebo pošlite elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk .
Bližšie informácie poskytne prednosta MsÚ – tel. č. 033/ 6901 111.


Ohodnoťte článok: