Mestské zastupiteľstvo vo februári

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 1992 krát
Prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v piatok 10. februára. Poslanci budú prerokúvať vyhodnotenie činnosti komisií MsZ, vyhodnotenie a stratégiu cestovného ruchu, vyhodnotenie a úlohy Komunikačnej stratégie, správu o vybavovaní sťažností, informácie o majetku mesta, upresnenie investičných akcií na rok 2006, návrh na vytvorenie Mestského zdravotného strediska a iné.

Ohodnoťte článok: