Miestne dane v roku 2006

Ing. Jana Pešková / Január 2006 / Prečítané 1987 krát
Je tu nový rok a s ním opäť daňové povinnosti. Do 31. januára 2006 daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti sú povinní podať len tí daňovníci, ktorí v priebehu roku 2005 zaznamenali akúkoľvek zmenu. Pod zmenou rozumieme nadobudnutie, odpredaj alebo darovanie nehnuteľnosti. Všetci ostatní daňovníci dostanú platobné výmery podľa posledného podaného daňového priznania. Platobné výmery sa budú doručovať postupne, najneskôr do 15. mája 2006. VZN opäť pripúšťa možnosť požiadať o daňovú úľavu, a to pre držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím. Písomné žiadosti môžu žiadatelia podávať do 31. 1. 2006.
Držitelia psov by nemali zabudnúť uhradiť miestnu daň za psa do 31. 1. 2006, pretože do tohto dňa je daň splatná bez vyrubenia, čo znamená, že sa nebudú zasielať platobné výmery, ale kuriér bude doručovať poštové poukážky s variabilným symbolom.
To isté sa týka aj podnikateľov – prevádzkovateľov predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, kde je daň taktiež splatná naraz za celý rok do 31. januára bez vyrubenia.
Poplatok za odpad sa bude platiť na základe platobných výmerov, ktoré sa budú doručovať v priebehu marca a apríla 2006. Sadzby všetkých miestnych daní a poplatku za odpad pre rok 2006 sú nezmenené.
Stále zostáva možnosť uhrádzať všetky druhy miestnych daní v hotovosti v pokladnici mestského úradu počas pokladničných hodín, alebo bezhotovostne prevodným príkazom s uvedeným správnym variabilným symbolom.

   Ešte do 31. 1. 2006 môžete podať daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti na Mestskom úrade v Pezinku. Tel. informácie: 6901 167.


Ohodnoťte článok: