Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 1905 krát
Podľa schváleného plánu práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku bude v roku 2006 najvyšší orgán miestnej samosprávy zasadať v týchto termínoch: 10. februára, 31. marca, 12. mája, 14. júna (slávnostné zasadnutie – udeľovanie mestských ocenení), 30. júna, 22. septembra, 10. novembra. V prípade potreby môže primátor mesta zvolať mimoriadne zasadnutie. Riadne zasadnutia MsZ sa konajú vždy v piatok o 8.30 hod. v zasadačke MsÚ na Radničnom nám. 7, na I. poschodí.

Ohodnoťte článok: