Ľudové misie v Pezinku, Boh ti otvára srdce

Zdenko Sitka / Január 2006 / Prečítané 1919 krát
Od 11. do 19. februára 2006 budú v Pezinku ľudové misie pod vedením evanjelizačného tímu pátrov redemptoristov z Podolínca. Misijná činnosť Cirkvi nesmeruje totiž len do zámoria a ďalekých krajov, kde ľudia ešte nepoznajú Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Aj tí, ktorí už o Kristovi počuli a sú pokrstení sa potrebujú upevniť vo viere, prehĺbiť si náboženské vedomosti a hlavne obnoviť svoj vzťah ku Kristovi. On chce mať s každým človekom živý a osobný vzťah.
Už po stáročia sú v tom veľkou pomocou práve ľudové misie. V minulosti sa aj na Slovensku konali pravidelne v každej farnosti. Svedčia o tom zachované misijné kríže pri kostoloch, na ktorých sú vyznačené roky, v ktorých sa misie konali. Na pezinskom misijnom kríži máme letopočty 1924, 1934, 1941 a 1969. Tie posledné misie si ešte mnohí pamätajú.
Misie prinášajú vždy oživenie viery a života farského spoločenstva. Vnášajú do rodín a do vzá-jomných vzťahov viac tepla a do sŕdc viac pokoja. Sú šancou aj pre tých, ktorí sa akosi vzdialili od Boha, od Cirkvi alebo si potrebujú usporiadať určité záležitosti svojho svedomia. Misie sú takou veľkou Božou amnestiou.
Boh otvára svoje milosrdné srdce každému. Naozaj každému. Nech by mal človek za sebou čokoľvek, nech by sa cítil akokoľvek nehodný a slabý. Každý môže prísť. Každého osobitne pozývame. Každý môže prísť. Preto sme aj za motto misií v Pezinku zvolili: Boh ti otvára srdce. Boh otvára svoje srdce ako bohatý prameň milosrdenstva a otvára aj naše srdcia, aby mohli byť naplnené jeho láskou. To očakávame najmä ako ovocie misií.
Program misií bude pozostávať predovšetkým zo stretnutí pátrov misionárov s ľuďmi v dolnom kostole, kde budú každý deň sväté omše s príhovormi o podstatných otázkach života a viery. Jedna sv. omša bude ráno o 8.00 a druhá večer o 18.15. V pondelok, utorok a stredu bude svätá omša o 16.00 zvlášť pre deti. Súčasťou misií bude aj premietanie filmu JEŽIŠ, katechéza pre ženy, pre mužov i stretnutia s mládežou. Misionári ponavštevujú aj chorých vo farnosti a prídu so svojím programom do tých škôl, ktoré ich prijmú. Manželia si počas misií budú môcť obnoviť svoje manželské sľuby. Vďaka citlivému prístupu skúsených spovedníkov bude môcť každý vo sviatosti zmierenia dosiahnuť odpustenie a obnoviť svoj život a zbaviť sa tak možno aj štyridsať - päťdesiatročnej ťarchy, ktorá ho tlačí vo svedomí. Veríme, že každý, kto neodmietne pozvanie, zažije počas misií tú radostnú skutočnosť, že aj pre neho má Boh otvorené srdce a že žiadne srdce nezostane pred jeho milosrdenstvom uzavreté. Na záver misií v nedeľu 19. februára posvätia pátri misionári nový misijný kríž, ktorý postavíme vedľa kostola, aby nám pripomínal Božiu lásku, ktorá sa na nás hojne vyliala cez milostivý čas misií a povzbudzoval nás vytrvať v predsavzatiach.
Všetkým zo srdca želám, aby im neušla táto veľká príležitosť. Aby sa nebáli otvoriť Bohu svoje srdce. Aby sa dobre pripravili na stretnutie s ním. Aby pocítili, že Boh ich nikdy neprestal milovať. A aby zakúsili, že napriek zraneniam a krížom, ktoré treba niesť je život krásny a zmysluplný ak v ňom nechýba Boh.

Ohodnoťte článok: