Z plánu činnosti

Ján Šindler, Eva Lupová / Január 2006 / Prečítané 1858 krát

 l Vo februári sa stretnú členovia a záujemcovia o členstvo na hodnotiacej a edukačnej schôdzi. Bude sa konať 20. 2. o 15.00 hod. v zasadačke nad Bagetou.
l V apríli pozveme členov a nečlenov na Odborné diskusné fórum, ktoré budeme organizovať spolu s Asociáciou na ochranu práv pacientov, Slovenskou lekárskou komorou a Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Zúčastnia sa na ňom aj zástupcovia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotnej poisťovne a odboru sociálnych vecí VÚC.
l V dňoch 16. – 18. 5. budeme mať zastúpenie v dia stánku na výstave NON Handicap Slovensko na výstavisku Incheby v Bratislave. Na Dni zdravia v Pezinku budeme účastníkom merať cukor, tlak a cholesterol. Navštívime tiež výstavu diapotravín v Dome kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave.
l V dňoch 2. – 3. júna sa zúčastníme na Dňoch diabetikov v Bratislave.
l V dňoch 17. – 22. 8. budeme mať zastúpenie v dia stánku na Agrokomplexe v Nitre a zorganizujeme tiež účasť členov.
l Druhá septembrová nedeľa už tradične patrí neformálnej edukačnej schôdzi v prírode. Nebude chýbať opekačka, posedenie pri vatre.
Koncom septembra alebo začiatkom októbra chceme umožniť členom zúčastniť sa na výchovnom rekondičnom pobyte v Tatrách v Zotavovni Hutník, s možnosťou absolvovať 15 liečebných procedúr.
l Svetový deň diabetikov je 14. novembra. Zúčastníme sa na celoslovenskej konferencii organizovanej Ústredím ZDS v Bratislave.
l 15. decembra usporiadame Posedenie pri jedličke, ktorým uzavrieme celoročné aktivity pre širokú členskú základňu.


Ohodnoťte článok: