Problémy s parkovaním na sídlisku Juh

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 1944 krát
Pani Oľga Lennerová z Bratislavskej ulice nás už druhýkrát upozornila na pretrvávajúci katastrofálny stav s parkovaním na sídlisku Juh. Prvýkrát poukázala na tento problém v septembri 2003, jej kritický článok s názvom Jamy na parkovisku sme uverejnili aj v Pezinčanovi. Keďže sa odvtedy času nič nezmenilo, nespokojná občianka aj v mene ostatných občanov sídliska, napísala ďalší list 20. decembra 2005 priamo primátorovi. My sme tento list dostali na vedomie. "Keď prídem z práce, parkovisko z Bystrickej je už obsadené, nemám šancu zaparkovať. Jedine sa to dá popri hlavnej ceste na Bratislavskej ulici. Tam sú však obrovské jamy, kde sa mi podarilo už niekoľkokrát poškodiť auto. A keď do tých jám naprší, tak je to hrôza. Voda v nich stojí a zapácha, po prejdení pneumatikou sa tam rozšíri strašný smrad, ako z kanála," opisuje kritizovaný stav O. Lennerová.
Zaujímalo nás, ako sa tento problém bude ďalej riešiť. O odpoveď sme požiadali priamo primátora Olivera Solgu:
Pani Lennerová má pravdu, že už pred rokmi žiadala vybudovanie parkoviska na sídlisku Juh (zo strany Bratislavskej ulice). Sľúbili sme, že toto parkovisko sa začne budovať hneď, ako sa dokončí veľké parkovisko na Severe. Táto stavba sa však pre mnohé problémy (najmä odvádzanie dažďových vôd) posunula až na tento rok na jar. Už prebehlo výberové konanie na realizátora stavby. Na parkoviská na Juhu sme dali v minulom roku urobiť projektovú dokumentáciu a rokovali sme s firmami na druhej strane cesty o vybudovaní parkovísk na ich náklady. Tak isto tu je už urobená projektová dokumentácia, ktorú si môžu záujemcovia pozrieť. Do Mestského zastupiteľstva 10. 2. predkladáme na schválenie požiadavku na finančné krytie tohto parkoviska. Veríme, že poslanci uznajú nutnosť tohto riešenia a budú akceptovať oprávnené požiadavky občanov bývajúcich na sídlisku Juh. Za meškanie odpovede sa pani Lennerovej ospravedlňujem.

Ohodnoťte článok: