Činnosť hasičov v uplynulom roku

em / Január 2006 / Prečítané 1851 krát
V roku 2005 vykonali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru z hasičskej stanice v Pezinku 344 výjazdov, z toho 128 k požiarom, 180 k technickým zásahom, 66 k dopravným nehodám, 16 k ekologickým zásahom. Štyrikrát sa zúčastnili na cvičení okresného riaditeľstva a 16 výjazdov bolo planým poplachom.
   Pri mimoriadnych udalostiach bolo postihnutých 73 osôb. Zásluhou rýchleho a profesionálneho zásahu príslušníci hasičskej jednotky zachránili 66 ľudí. Pri požiaroch neprišla o život ani jedna osoba. Pri technických zásahoch zahynulo sedem ľudí, z toho traja pri dopravných nehodách. Následkom požiarov vznikli škody 5,7 milióna korún, pričom vďaka rýchlym a účinným zásahom sa uchránili hodnoty za 23 miliónov.
Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrili nedbanlivosť a neopatrnosť (77 krát), spaľovanie odpadu a vypaľovanie trávy (19) a prevádzkové a technologické poruchy (17).
Pri likvidácii následkov mimoriadnych udalostí profesionálnym hasičom pomáhali aj dobrovoľníci z obecných i iných jednotiek.
Územná pôsobnosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru je pre okresy Pezinok a Senec. Medzi jeho povinnosti patrí aj vykonávanie štátneho požiarneho dozoru. V minulom roku vykonali 302 kontrol, z toho 81 bolo komplexných, 68 protipožiarnych, 123 následných protipožiarnych, 30 v obciach. Pri kontrolách sa zistilo 2166 nedostatkov. Oddelenie požiarnej prevencie vydalo 57 rozhodnutí, takmer 900 stanovísk vydali pre stavebníkov.

Ohodnoťte článok: