Malá škola – veľké aktivity

Božena Števová / Január 2006 / Prečítané 1894 krát
Základná škola na Holubyho ulici v Pezinku je malou školou s 280 žiakmi. Vyvíja však aktivity v rozmanitej činnosti.
Začiatkom školského roka žiaci dostali vzdelávacie poukazy. V počte 246 vzdelávacích poukazov odovzdali žiaci škole a 34 žiakov si vzdelávací poukaz ponechalo alebo odovzdalo do inej organizácie.
   Formou vzdelávacích poukazov sa otvorili krúžky v škole, desať na prvom stupni a deväť na druhom stupni. Dôraz sa kladie na ovládanie počítačov a to od najnižších ročníkov po 9. ročník vo výchovno-vzdelávacom procese i v krúžkovej činnosti. Škola sa stala výhercom počítača v súťaži Bil a Lara, ktorý si prebrala 6. 11. 2005.
Začal sa aj počítačový kurz pre učiteľov priamo v škole v počítačovej učebni so zameraním IKT vo vyučovaní, ktorý vedie lektorka Ing. Krištofová z MC Exnárova.
Z cudzích jazykov ako povinné predmety sa žiaci učia anglický a nemecký jazyk. V rámci krúžkov sa žiaci učia nové jazyky španielčinu a francúzštinu.
Škola nezaostáva v športovej činnosti žiakov. Eviduje najlepších hráčov v halovom futbale, basketbale, v stolnom tenise i v orientačnom behu. Svoju bojovnosť preukázali žiaci v súťažnom zápolení medzi školami. O pohár primátora Pezinka Zlatá jeseň škola získala 2. miesto.
V škole sa uskutočnila súťaž pod názvom Super Star. Vzišli z nej menšie i väčšie hviezdy, no všetky s rovnakým záujmom spievať. Prvé kolo sa konalo 25. novembra 2005. Prihlásení žiaci z 2. až 9. ročníka sa predviedli s voľne vybranou piesňou pred porotou. Z 28 účinkujúcich postúpilo do 2. kola 19 žiakov. Ďalšie pokračovanie súťaže bude od januára 2006.
V škole vyšlo prvé číslo školského časopisu pod názvom Holub Star. V redakčnej rade sú žiaci školy. Ich činnosť vedie riaditeľka Mgr. Soňa Strmeňová.
Žiaci školy sú zapojení i do prvej celoslovenskej internetovej olympiády. Každý účastník tejto vedomostnej súťaže rieši raz mesačne test obsahujúci otázky z viacerých predmetov. Testy sa riešia cez internet počas školského roka. Po vyhodnotení olympiády sa určia najlepší riešitelia v každej kategórii. Finálové kolo sa uskutoční 20. júna 2006.
Zavítal k nám Mikuláš, ktorý rozdal darčeky všetkým žiakom školy. Vianočná atmosféra so stromčekom vládla v celej škole. Na Vianočnej besiedke vystúpili so svojím programom žiaci z každej triedy. Pozvali sme na besiedku aj škôlkárov z okolitých škôlok. Toto je niekoľko príkladov zo záujmovej činnosti žiakov a jej výsledky.


Ohodnoťte článok: