V konfrontácii obstáli len niektorí

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 2060 krát
V minulom čísle sme písali o projekte Aj partnerstvo ide cez žalúdok, v rámci ktorého sa uskutočnili testovacie exkurzie zástupcov pezinských reštauračných zariadení v rakúskom partnerskom meste Neusiedl am See a gastronómov z Neusiedl am See v Pezinku.
Úroveň služieb v reštauračných podnikoch sa hodnotila podľa rovnakých kritérií, ktoré boli dohodnuté vopred. Známky boli od 1 do 5, pričom najlepšia bola 1 a najhoršia 5.
Pezinčania v Neusiedl am See 7. decembra hodnotili tri prevádzky. Najlepšiu priemernú známku 1,28 získal Rathaus, druhý Hotel Wende 1,34 a Reštaurácia Waglreiter 1,41.
Veľmi nás zaujímalo ako pri hodnotení Rakúšanov obstoja naše reštauračné zariadenia. Na náročnú konfrontáciu sa odhodlalo osem prevádzok, ktoré sú súčasťou Kulinárskeho chodníčka. Ôsmi rakúski gastronómovia v Pezinku najvyššie hodnotili prevádzku Víno Matyšák – Vinum Galeria Bozen s priemernou známkou 1,37. Ako ďalšie v poradí sa umiestnili: 2. Reštaurácia Slimáčka 1,50, 3. Reštaurácia Korzo 2,00, 4.
Reštaurácia Preš 2,07, 5. Zámocká reštaurácia 2,44, 6. Pezinský dvor 2,95, 7. Reštaurácia Radnica 2,96, 8. Reštaurácia U magistra 3,01.
Víťazná pezinská prevádzka Vinum Galeria Bozen dominovala v kritériach – profesionalita personálu, čistota, jedálne lístky, servírovanie jedla a forma platby. Reštaurácia Slimáčka získala jednotku za interiér, čistotu, konzumované jedlo (najvyššie ocenenie 1 získala ako jediná z 11 hodnotených prevádzok v Pezinku a Neusiedl am See), forma platby a doplnkové služby.
Ostatné pezinské prevádzky v porovnaní s rakúskymi zaostali v riešení exteriérov a interiérov, ale aj v kvalite personálu, jedál, spôsobe servírovania, čistote i v doplnkových službách. Najhoršiu známku päťku dostala Reštaurácia U magistra za jedálne lístky.
I keď celkové hodnotenie našich prevádzok nebolo až také katastrofálne, rozhodne ich majitelia majú o čom premýšľať, aby nabudúce v konfrontácii obstáli lepšie. Skvalitnenie poskytovaných služieb ocenia aj zákazníci, nielen naši, ale i tí spoza hraníc, ktorých na Kulinárskom chodníčku čakáme.


Rakúski gastronómovia na Kulinárskom chodníčku v Pezinku najvyššie hodnotili reštauračné zariadenie Víno Matyšák – Vinum Galeria Bozen na Holubyho ulici.

 


Ohodnoťte článok: