Nezabúdajme na postihnutých minulým režimom

November 2004 / Prečítané 1971 krát
Na výročnej členskej schôdzi Malokarpatskej organizácie Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) 14. novembra sme si pripomenuli pätnáste výročie 17. novembra, ktorým sa začalo odstraňovanie komunistickej diktatúry.
Všetkým občanom pripomíname, že v období vlády komunistov, v rokoch 1948 - 1989, bolo u nás viac ako 150 tisíc ľudí postihnutých perzekúciami vtedajších štátnych orgánov. Popravených, zastrelených a umučených bolo viac ako 120 nevinných občanov. Vyše 70 000 bolo za údajné politické zločiny protiprávne odsúdených. Postihnutí boli aj ich príbuzní a blízki.
Komunistický režim padol, ale bez vyvodzovania právnej a morálnej zodpovednosti. Oslavuje sa "Boj proti fašizmu", no presadzuje sa snaha urobiť "hrubú čiaru za minulosťou", čím sa bráni vyšetreniu a napraveniu zločinov komunizmu, ktorý nebol o nič lepší.
Nezabúdajte na najviac postihnutých predchádzajúcim režimom a ich osudy nech sú mementom aj pre súčasníkov.


Ohodnoťte článok: