Ďakovné listy

PhDr. Ľubomír Pajtinka, Drahoslava Finková / November 2004 / Prečítané 3260 krát
Vážený pán primátor,
dovoľte nám vysloviť poďakovanie Vám a pracovníkom vášho úradu, ktorí sa venujú problematike školstva, za Váš záujem a postoj pri vytváraní podmienok na rozvoj nadanej a talentovanej mládeže na školách a v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti vášho úradu. Riaditeľom základných škôl, základných umeleckých škôl a riaditeľke Centra voľného času patrí poďakovanie za ústretovosť, ochotu a výbornú organizáciu školských, obvodných i krajských predmetových olympiád a športových súťaží v roku 2004.   Vážená redakcia,
pri príležitosti 3. výročia založenia nadácie REVIA chcem sa Vám zo srdca poďakovať za vašu aktívnu spoluprácu a ústretovosť pri informovaní obyvateľov mesta o činnosti nadácie REVIA v rokoch 2001 - 2004.


Ohodnoťte článok: