Festival Jána Smreka

Anna Gašparovičová / November 2004 / Prečítané 1939 krát
  V dňoch 7. - 10. novembra sa konal Medzinárodný literárny festival Jána Smreka. Miestom konania 4. ročníka festivalu sa popri Bratislave a Trnave stal aj Pezinok. V utorok podvečer sa stretli milovníci poézie a umeleckého slova so šiestimi básnikmi z Rakúska, Dánska, Srbska, Nemecka, Slovenska a nórskym prozaikom na autorskom čítaní v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Záštitu nad tohtoročným festivalom prevzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman, ktorý na literárnom stretnutí v Pezinku predniesol poéziu Jána Smreka. Značná účasť verejnosti a pozitívne ohlasy svedčia o záujme účastníkov o poéziu a tento typ podujatí. K príjemnej atmosfére literárneho večera prispelo kultivované pezinské publikum ako aj príjemné prostredie, ktoré vytvorili pracovníčky Malokarpatskej knižnice.

Ohodnoťte článok: