Poďakovanie

November 2004 / Prečítané 1979 krát
Dňa 15.9. 2004 sme sa s bolesťou v srdci rozlúčili s našim drahým synom, bratom a strýkom
Jánom TAHOTNÝM.
Sústrastnými prejavmi a kvetinovými darmi nám prítomní pomohli zmierniť náš veľký žiaľ. Mama a celá rodina.

 Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí dňa 20.10. 2004 odprevadili na poslednej ceste života našu drahú zosnulú
 Antóniu FRITZMANOVÚ, rod. Beladičovú.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina

 Ďakujeme príbuzným, priateľom a všetkým, ktorí prišli dňa 29. októbra odprevadiť na poslednej ceste syna, man§žela, otca a starého otca
Miroslava RUŽIČKU.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktoré zmiernili náš žiaľ. Smútiaca rodina

 Dňa 14.9. 2004 nás vo veku 54 rokov opustil náš drahý
 Jozef MONČEK.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí ho odprevadili na poslednej životnej ceste a venovali mu tichú spomienku.
Posledné zbohom od manželky

 Dňa 2.11. 2004 zomrel náš otec
Ján NEVORAL.
Touto cestou ďakujeme všetkým
za prejavenú účasť a kvetinové dary.
Dcéry


Ohodnoťte článok: