Príspevky na záujmovú činnosť žiakov

Ľ. Benčuríková / November 2004 / Prečítané 1967 krát
Ministerstvo školstva SR rozhodlo na školský rok 2004/2005 poskytnúť každému školopovinnému žiakovi a študentovi strednej školy vzdelávací poukaz, krytý prostriedkami štátu. Poukaz má hodnotu asi 700 Sk.
Každý sa mohol rozhodnúť individuálne, v ktorej škole, či vytipovanom zariadení zakotví, aby mohol užitočne tráviť svoj voľný čas.
Okrem záujmu žiaka to ovplyvnili aj podmienky, ktoré škola dokáže vytvoriť v jednotlivých oblastiach záujmovej činnosti.
Základná škola na Kupeckého ulici poskytla priestor na činnosť 39 záujmových krúžkov. Prihlásilo sa do nich 577 žiakov. O čo majú najväčší záujem? Predovšetkým o šport, výpočtovú techniku, konverzáciu z angličtiny, matematiku, elektrotechniku, varenie a hudbu. Všetky krúžky vedú odborníci z uvedenej oblasti. Aj týmto spôsobom škola pomáha pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí.
Realizujeme projekt Otvorená škola, ktorý okrem iných možností poskytuje všetkým záujemcom nazrieť hlbšie do vnútra našej školy a presvedčiť sa o jej pestrom živote.

Ohodnoťte článok: