Hľadajú sa mladí filantropi

Revia / November 2004 / Prečítané 1965 krát
Malokarpatská komunitná nadácia REVIA v rámci Asociácie komunitných nadácií Slovenska pripravuje v spolupráci s Nadáciou SPP program s názvom Mladí filantropi.
Filantropia je nezištná vzájomná pomoc, účasť a spolupatričnosť, ľudomilnosť, dobročinnosť, určitá forma darcovstva snažiaca sa vyriešiť problémy iných.
Cieľom programu je rozvíjať filantropiu medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, v ktorej žijú a k podpore rôznych zaujímavých občianskych aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života v nej.
Program Mladí filantropi (filantrop ako človek nezištne dávajúci, dobročinný, účastný, humánne zmýšľajúci) vznikol na základe inšpirácie zo západnej Európy, kde už roky funguje program YouthBank, ktorí spravujú mládežníci. Je to program mladých pre mladých. Mládežnícka komisia získa možnosť podporiť projekty (často nenáročné myšlienky a nápady), ktoré by sa inak nikdy neuskutočnili a súčasne reálnu zodpovednosť za rozhodnutia realizovaných projektov. Úlohou grantovej komisie mladých bude vyhľadávanie neaktívnej mládeže a jej motivovanie k činnosti. Zároveň vytvorenie pravidiel pre podávanie žiadostí, vyhlásenie grantového kola, prijímanie grantových žiadostí, konzultácie prijatých projektov a iné.
Mladí Pezinčania do 25 rokov, ak vás zaujali tieto myšlienky, kontaktujte nás: 641 3011, príp. 0905 960 797, revia@revia.sk .

Ohodnoťte článok: