Grant na riešenie problémov spolužitia

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 1963 krát
Mesto Pezinok získalo z Nadácie otvorenej spoločnosti grant v rámci programu Váš amenge - Pre vás, ktorý je zameraný na zlepšenie vzťahov a porozumenia medzi rómskou menšinou a majoritou v Pezinku. Má ambície zistiť názory oboch cieľových skupín na vzájomné spolužitie v meste, hľadať riešenie existujúcich problémov a získané poznatky použiť pri spracovaní Koncepcie riešenia problémov života Rómov v Pezinku.
Jeho ťažisko spočíva v "naštartovaní" činnosti Rómskeho klubu v Pezinku a terénnej práci rómskych asistentiek, ktoré možno považovať za jeden z najefektívnejších prostriedkov kultivácie života Rómov v Pezinku.