Kalendár podujatí na rok 2005

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 2132 krát
Už siedmykrát vydáva mesto Pezinok Kalendár podujatí na nasledujúci rok. Sú v ňom údaje o najvýznamnejších kultúrnych, spoločenských, športových a charitatívnych akciách, ktoré sa uskutočnia v roku 2005 na pôde nášho mesta. Pri každej je uvedený názov, termín a miesto jej konania a kontakt na organizátora.
Materiál v tlačenej podobe je k dispozícii v Informačnom centre v Pezinku, Radničné nám. 9 a v elektronickej na www.pezinok.sk.

Ohodnoťte článok: