Mestské zastupiteľstvo v decembri

November 2004 / Prečítané 1979 krát
Posledné 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku v tomto roku sa uskutoční v stredu 15. decembra o 8.30 hod. v zasadačke MsÚ na Radničnom nám. 7.
Poslanci budú prerokúvať informáciu o plnení rozpočtu mesta za III. štvrťrok 2004, rozpočet na rok 2005, plán tvorby a čerpania fondov, vyhodnotenie činnosti primátora, hlavnej kontrolórky, komisií pri MsZ, plán práce MsR a MsZ na rok 2005, VZN o dani z nehnuteľnosti, o odpadoch a iné.

Ohodnoťte článok: