Pezinok - mesto priateľské deťom

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 1870 krát
Detský fond UNICEF je iniciátorom projektu Mestá priateľské deťom. Rozvinuli ho už v mnohých krajinách a mestách sveta a pomáha zo strany verejnosti citlivejšie vnímať želania a potreby detí a kultivovať prostredie danej aglomerácie bez ohľadu na momentálne politické tlaky a záujmy.
   Mesto Pezinok prijalo túto výzvu a zapojilo sa do projektu. Samospráva v spolupráci s Centrom voľného času, Malokarpatskou komunitnou nadáciou Revia, pezinskými základnými školami a miestnymi médiami odštartovalo kampaň, ktorej cieľ je totožný so spomínaným celosvetovým hnutím. V Pezinku bude mať takúto konkrétnu podobu:
- v Kalendári podujatí v meste Pezinku na rok 2005 budú akcie pre deti označené logom kampane (uverejníme ho v decembrovom čísle);
- bude vydaný špeciálny materiál o príležitostiach pre aktivity na voľný čas detí v Pezinku (kontakty na krúžky, kluby a iné), ktorý bude obsahovať aj informácie o službách určených deťom (napr. kontakty na detských lekárov);
- prostredníctvom časopisu Pezinský podnikateľ a pomocou loga kampane zverejníme vybrané prevádzky v meste, ktoré ponúkajú špeciálne služby pre deti (reštaurácie a obchody s detskými kútikmi); - každú prvú stredu v mesiaci, vždy o 9.00 hod. bude v Centre voľného času koordinačné stretnutie subjektov zainteresovaných do kampane, na ktoré môže prísť každý, kto sa chce do nej zapojiť alebo pomôcť dobrým nápadom, či získať podrobnejšie informácie;
- mediálni partneri kampane - mesačník Pezinčan, Televízia Pezinok, s.r.o. a časopis Pezinský podnikateľ - budú prinášať pravidelné informácie o jednotlivých aktivitách. Kontakt na koordinátora projektu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č.dv. 9, ref. vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102, fax: 033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk .


Ohodnoťte článok: