Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

August 2004 / Prečítané 2184 krát

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20Otvorenie Centra voľného času vo štvrtok 9.9. od 13.00 do 18.00hod. v CVČ
- hry, súťaže, zábava, informácie o krúžkoch;
- prihlasovanie do krúžkov;
- zoznámenie sa s novými vedúcimi;
- stretnutie so starými kamarátmi.

Prihláste sa na krúžok do Centra voľného času.
Škôlkari:
- Tanečníček, Pohybovka, Angličtina I, II, Nemčina, Gymnastika, Výtvarná, Keramika.
Školáci:
- Výtvarná, Keramika, Anglický jazyk zač., Nemecký jazyk zač., Anglický jazyk - pokročilý I, II, Moderná gymnastika - začiatočníci, pokročilí, Lodný modelár, Lodný modelár - vetrone, Malý letecký modelár, Klub modelárov, Základy výpočtovej techniky, Počítačové hry, Hra na flaute, Spevácky súbor, Gitara - začiatočníci, Gitara - pokročilí, Break-dance, Zálesácky, Šachový, Orientačný beh, Tanečný aerobic, Textilný dizajn, Mažoretky, Roztlieskavačky, Moderné tance, Kurz slovenčiny, Kurz matematiky, Divadelný, Chovateľský, Kick-box.
Staršia mládež a dospelí:
- Kresba, grafika, Keramika, Základy výpočtovej techniky, Výtvarné dielne, Gitara.
Pravidelné ponuky:
- Dopoludnia pre matky s deťmi, Internet, Herňa pre deti (piatok od 12.00 do 18.00 hod.), Herňa pre mládež (piatok po 18.00 hod.), Sobotňajšie dopoludnia na oddelení techniky (majstrovanie v dielni a počítače), Foto klub, Posilňovanie, Aerobic.
Čo je to vzdelávací poukaz?
Keď vstúpil do platnosti nový zákona o financovaní školstva, nastali viaceré zmeny (pozri zákon č. 596/2003 Z.z.). Okrem iného sa zmenil výpočet rozpočtu školských zariadení. Zariadenie dostane od štátu normatívny príspevok vypočítaný na základe počtu žiakov z uplynulého šk. roku. Ostatné finančné prostriedky zo štátnych zdrojov mu budú pridelené na základe vzdelávacích poukazov (ďalej len poukaz). Týka sa to Centra voľného času, Školských klubov a Stredísk záujmovej činnosti na školách.
Rodič dieťaťa si zvolí jedno z týchto zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie, ktorému odovzdá poukaz (môže však navštevovať i viacero zariadení). Tým rozhodne, komu štát pridelí finančné prostriedky zodpovedajúce jednému poukazu.
Poukaz teda nenahrádza poplatok za krúžok, ale predstavuje príspevok štátu na záujmovú činnosť pre jeho dieťa. Štát tak chce podporiť tie zariadenia, ktorých služby rodič uprednostní.

Ohodnoťte článok: