Výstava starých tehál v múzeu

Andrea Štefčíková / August 2004 / Prečítané 3120 krát
V pezinskom Mestskom múzeu nainštalovali v júli výstavu, aká azda na Slovensku vôbec ešte nebola. Iniciátorom výstavy tehál pod názvom Pálená krása bol pracovník múzea Peter Wittgrúber, ktorému sme položili pár otázok.
l Ako vznikla táto výstava a čo je jej cieľom?
-
Oslovil som ľudí, o ktorých som vedel, že sa tomuto koníčku tiež venujú. Pomohli nám aj archeologické múzeá v Bratislave a Trnave, ktoré nám zapožičali svoje zbierky. Súčasťou výstavy je aj katalóg, ktorý má možno ešte väčšiu cenu ako výstava, lebo širšie predstavuje tehlové značky. Chceli by sme týmto naštartovať skúmanie tehliarstva na Slovensku, keďže u nás priemyselná-archeológia silne zaostáva.
l Kde všade sa vzácne tehly dajú nájsť a ktorá z nich je najcennejšia?
-
Väčšinou sa tieto tehly dajú nájsť v zrúcaninách a zbúraniskách domov a rôznych starých objektov. Najstaršie sú rímske tehly z vojenských táborov v Rusovciach, Stupave a Komárne. Z Pezinka máme tehlu zo 14. - 15. storočia z domu na Holubyho ulici, ktorú sme našli vďaka porozumeniu a ochote majiteľa.
l Čo znamenajú značky na tehlách?
-
Je nimi označený výrobca a miesto, kde a kedy boli vyrobené. Napríklad značka STB znamená Stadt Bozin (mesto Pezinok) a MV zasa Modra. Vďaka značkám na výrobkoch tehliarov vieme povedať tiež čas, kedy budovu stavali alebo prestavovali. Dosť veľkou raritou sú tehly s nápisom Na stráž!