Poďakovanie

August 2004 / Prečítané 2120 krát
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí 7.6. 2004 odprevadili na poslednej ceste našu drahú Margitu PENIAŽKOVÚ, rod. Fricmanovú.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina