Aktívna spravodlivosť o zdravie

Ing. Eva Lupová / August 2004 / Prečítané 2088 krát
Po skúsenostiach z iných miest inicioval Územný spolok Slovenského Červeného kríža (SČK) so sídlom v Senci prípravu Dňa zdravia aj na pôde Pezinka. Jeho cieľom je aktivovať čo najširšiu verejnosť k starostlivosti o svoje zdravie.
Po dohode so spoluorganizátormi - Mestom Pezinkom a Miestnym spolkom SČK sa pripravuje na piatok 27. mája 2005. Hoci je dovtedy dosť času, aby podujatie splnilo svoje poslanie čo najlepšie, treba ho pripravovať s predstihom. Preto sa uskutoční 8. septembra 2004 o 16.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, v zasadačke č. 12, prvé stretnutie všetkých, ktorí sa chcú na Dni zdravia podieľať. Vítaní budú na ňom okrem spomínaných inštitúcií i zástupcovia občianskych združení a spolkov (Zväzu diabetikov, Klubu Venuša, Revie a pod.), Centra voľného času, miestnych škôl, pobočiek zdravotných poisťovní, zdravotníckych zariadení (lekári i zdravotné sestry), miestnych lekární alebo firiem vyrábajúcich zdravú výživu, či zdravotnícke pomôcky a ďalší. Vlastne všetci, ktorí majú dobré nápady a chuť pomôcť urobiť niečo pre zdravie seba a svojho okolia. Na tomto stretnutí bude reč hlavne o poslaní, programe a možnostiach jeho zabezpečenia.
Bližšie informácie vám poskytne Mestský úrad, referát vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102.

Ohodnoťte článok: