MAJETOK MESTA

August 2004 / Prečítané 2126 krát
Mesto Pezinok je vlastníkom 122 stavieb a 38 iných priestorov. Zo stavieb sú to budovy výkonu verejnej správy, školské budovy, garáže, hradby, bazény, výmenníkové stanice, kotolne. K ďalším patria byty, CO sklady, kryty a kotolne.
Nebytové priestory, v ktorých sa nevykonáva štátna správa, mesto prenajalo vo výmere 7556 m2 za vyše 9 miliónov Sk ročne.
Mesto vlastní 1725 pozemkov, vo výmere 1490 hektárov a cene 225 miliónov Sk. Najviac je lesných pozemkov, ich výmera je 1171 ha.
Údaje sme vybrali zo správy o stave pasportizácie a vysporiadaní majetku mesta.