Aktualizácia Územného plánu

August 2004 / Prečítané 2295 krát

   Mesto Pezinok pripravilo aktualizáciu Územného plánu, ktorá sa týka 28 zmien využitia niektorých území v meste. Návrh aktualizácie ÚP si budú môcť občania pozrieť od 2. do 30. septembra 2004 na MsÚ - oddelení výstavby. Bude možné nahliadnuť do mapy a dokumentácie, taktiež ústne alebo písomne podať pripomienky k navrhovaným zmenám.
Podrobná informácia o aktualizácii ÚP bude aj v Pezinskej televízii a na túto tému sa bude hovoriť aj na verejnom zhromaždení občanov. Občania sa dozvedia prečo sa ÚP aktualizuje a tiež, kedy sa zmeny realizujú.
Aktualizácia sa týka v niektorých prípadoch drobností, ale sú tam aj také zmeny ako skládka odpadov, výstavba rodinných domov a bytoviek a iné.